Pidämme Huolta, Että

  • * Hyvinvointi pidetään lähellä nokialaisia ja uutta hyvinvointikeskusta hyödynnetään mahdollisimman laajasti nokialaisten ja muiden lähialueella asuvien palveluiden tuottamisessa.
  • Hoitoon pääsee nopeasti ja yhteydenotto on helppoa sekä perinteisesti että sähköisesti.
  • Kaikenikäisten palvelut turvataan ja jokainen tavoitetaan.
  • Jatkossakin hoitoa saa omaan kotiin.
  • Hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan määrätetoisesti.
  • Mielenterveydestä pidetään huolta ja apua saa nykyistä aiemmin.
  • Hyvinvointialueella työskentely on houkuttelevaa ja työntekijöistä pidetään huolta.
  • Nokialaiset pääsevät jatkossakin vaikuttamaan alueensa palveluihin.
  • Ennaltaehkäisy kunnissa turvataan edelleen, vaikka terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Log On

Please enter your username and password. Lost your Password?